Về SangPro

Về cuộc đời, sự nghiệp chụp ảnh sản phẩm quảng cáo của nhiếp ảnh gia Trần Thanh Sang với thương hiệu sangpro, sự ghi nhận của cộng đồng, báo chí và các tổ chức xã hội với sangpro.